Nerede Kullanılır-2 ?

Üniversite otoparkı ücretli veya ücretsiz (sadece abonelere açık) otopark olarak düzenlenmektedir. Ücretli otopark sisteminde ziyaretçiler kartlarını okutarak ücretli olarak otoparktan yararlanır. Aboneler kartla girer çıkar, Otomatik bariyerler kart sahibinin kartını okutması ile açılır ve yetkisiz araç girişine izin vermez. Aynı kart üniversite içerisinde ikinci bir bölgenin veya otoparkın girişinde de kullanılabilmektedir. Örneğin, üniversitede tüm kart sahipleri araçları ile girebildiği halde, idari personele ayrılmış olan otoparka sadece personel araçları girebilecek şekilde düzenlenmektedir. Araç girişlerinde de, yaya girişlerinde olduğu gibi, kişiye veya zamana bağlı yetkilendirme yapılmaktadır.

Otopark Otomasyonu

Üniversite Servisleri 

DAÜ Kampus KART

 

Tenis kortları, halı saha ve spor salonları gibi aktivite yapılan tesislerin giriş çıkışları kontrol edilecek ve ücretlendirmenin kart üzerinden yapılması sağlanmaktadır.

Abonelik sistemi karta uygulanabimekte veya  saate bağlı ücretlendirme yapmak mümkün olmaktadır. Bu aktiviteler, DAÜ Kampus Kart ile denetlenmekte ve kontrol altına alınmaktadır.

Ücretli veya ücretsiz servis araçları için sistem uygulanmaktadır. Soför yanına yerleştirilen Validatör cihazları öğrenci kartını okuyarak yabancı kişilerin üniversite servislerini kullanması engellemektedir. Kartı olmayan kişiler soför tarafından engellenerek, üniversiteye yabancı şahışların servislerle girmesine engel olmaktadır. Kart süresi geçmiş veya okulla ilişiği kesilmiş olan kişiler de, izin verilmedikçe okul servislerini kullanamayacaktır. Servisleri ücretli olarak kullanmak isteyen, üniversite tarafından verilen kartlarına yükledikleri kredileri kullanarak servis araçlarında elektronik ödeme yapabilirler

Spor ve Diğer Aktiviteler